web statsRealtime website tracking software
 

What We Can Do for You

Design Services

In de designfase wordt een Proof of Concept ontwikkeld, ook wel Proof of Principle of Minimal Viable Product genoemd.

 

Hiermee wordt het principe van de werking aangetoond. Parallel word er een mock-up

en renderingen gemaakt om de vormgeving samen met de klant en eventueel gebruikers te beoordelen.

Nadat de eisen tot op een hoog niveau zijn geformuleerd is de fase van Prototyping aan gebroken en word de fase engineering ingezet 

​Na goedkeuring kan worden besloten om een functie prototype te ontwikkeling

Met dit prototype kunnen alle voor de gebruiker relevante basisfuncties worden getest.

Engineering

Na de design fase volgt de engineering.

In deze fase wordt er in drie deelfasen het ontwerp tot in detail geconstrueerd.

 

In de basic engineering wordt in 3D CAD het ontwerp uitgevoerd tot het niveau waarop een functie prototype kan worden gebouwd en getest. Voor alle functionele eisen en wensen worden oplossingen ontwikkeld.

 

Bij de productarchitectuur – de interne configuratie van alle componenten –  wordt rekening gehouden met de nodige variaties in uitvoeringsvormen en uiterlijk, ‘design for assembly’ en ‘circularity’.

 

In de detail engineering worden de testresultaten van het functioneel prototype verwerkt. We maken een keus uit geschikte materialen en productietechnieken – met de gestelde eisen (functie, sterkte, levensduur, kosten, design) en de beoogde seriegrootte voor ogen. Alle details in relatie tot de beoogde productietechnieken worden verwerkt.

Rapid prototyping

Voor een succesvol productcreatieproces is prototyping essentieel. Op grond van de testresultaten kunnen dan volgende investeringsbeslissingen worden genomen.

 

Als aan de eisen wordt voldaan kan vervolgens een product prototype worden ontwikkeld, waarin zowel alle functionele eisen als voor de productie relevante details zijn ontwikkeld.

 

Een product prototype representeert het uiteindelijk te produceren product. Het product prototype wordt aan alle relevante tests onderworpen.

Het functie prototype wordt uitvoerig getest en zo nodig aangepast totdat vastgesteld wordt dat aan de eisen van alle relevante functies kan worden voldaan.

Post Processing

Post-processing is een essentiële fase van additive manufacturing. Het is de laatste stap in het fabricageproces, waarbij de onderdelen de finishing touch krijgen, zoals gladmaken en verven.

 

Het afwerkingsproces kan de oppervlaktekenmerken, de geometrische nauwkeurigheid, de esthetiek, de mechanische eigenschappen en nog veel meer van een onderdeel verbeteren.

 

Voor prototypes kan dit het verschil betekenen tussen een verkoop of verlies. Voor productieonderdelen creëert nabewerking een onderdeel dat klaar is voor gebruik.

 

Business card.png
"We all have our time machines, don't we? Those that take us back are memories... those that carry us forward are dreams."

HG Wells